PROFIL ZAMĚŘENÍ ÚSCHOVY PENĚZ CENY DOTAZY KONTAKT
Dnes je sobota, 15. srpna 2020

JUDr. Markéta Sládková, nar. 1978

absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005, a následně získala titul JUDr. V advokátní praxi působí od roku 2005, a od roku 2009 pak jako samostatná advokátka. počítadlo.abz.cz
Advokátka JUDr. Markéta Sládková poskytuje svým klientům, a to jak fyzickým tak i právnickým osobám, generální právní služby, spočívající zejména v:

Vychází přitom z osobního individuálního přístupu ke každému klientovi a s ohledem na zájmy klienta, jeho záměry a cíle, a finanční efektivitu při výběru postupu v kauze. Kromě platných právních předpisů vychází pro náležité posouzení každého případu také z judikatury vyšších soudů a ustálených názorů publikovaných v doktrinální právní literatuře.

Proces poskytování právních služeb

Objednání

Klient si může domluvit konkrétní termín schůzky prostřednictvím telefonu či e-mailu.

Úvodní setkání klienta s advokátkou

Advokátka zjistí potřebné informace o věci klienta a informuje ho o možném postupu ve věci, o podmínkách právního zastoupení či poskytnutí jednorázové právní služby, a to včetně informování o předpokládaných finančních nákladech.

Postup při poskytování právních služeb

V případě, kdy předmětem právní služby je sepsání smlouvy či jiné listiny, právní posouzení návrhů protistran nebo zpracovávání právního rozboru, je písemnost klientovi v dohodnutém termínu zaslána či předána prostřednictvím doporučené zásilky, e-mailu či osobně, dle výběru klienta.

V případě, kdy předmětem právní služby je zastupování v soudním řízení či dlouhodobější jednání s protistranou, může advokátka dle přání klienta postupovat samostatně, kdy klienta pravidelně informuje o vývoji případu, zasílá mu písemnosti vzniklé v průběhu právního zastoupení a konzultuje s ním další postup ve věci. Řízení před soudem se klient účastnit nemusí, není-li jeho účast nutná z důvodů procesních – např. výslech apod., anebo účelná z důvodů strategických.

Postup po ukončení poskytování právních služeb

Po ukončení poskytování právních služeb jsou klientovi předány originály listin vzniklých v průběhu právního zastoupení či klientem poskytnutých (rozsudky, usnesení, důkazní materiál, smlouvy apod.) a je provedeno závěrečné vyúčtování odměny za poskytnutí právních služeb po odpočtu záloh.

Výhody


Copyright © Sládková advokátní kancelář
Webdesign