PROFIL ZAMĚŘENÍ ÚSCHOVY PENĚZ CENY DOTAZY KONTAKT
Dnes je sobota, 15. srpna 2020

JUDr. Markéta Sládková, nar. 1978

absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005, a následně získala titul JUDr. V advokátní praxi působí od roku 2005, a od roku 2009 pak jako samostatná advokátka. počítadlo.abz.cz
Odměna za právní služby poskytované advokátní kanceláří JUDr. Sládkové se přednostně řídí smlouvou s klientem (tzv. smluvní odměna). Smluvní odměna zohledňuje specifické potřeby klienta v konkrétní věci i jeho osobní poměry. Není-li odměna takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Smluvní odměna

Smluvní odměnu lze sjednat různými způsoby:

Výhody

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna se řídí ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a je stanovena podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokátní kancelář ve věci vykonala.

Odměna při advokátních úschovách peněz

Předmět úschovy [Kč] Odměna [Kč]
do 100.000,- 2.000,-
od 100.001,- do 300.000,- 3.000,-
od 300.001,- do 500.000,- 4.000,-
od 500.001,- do 1.000.000,- 5.000,-
od 1.000.001,- do 3.000.000,- 6.000,-
od 3.000.001,- do 5.000.000,- 8.000,-
od 5.000.001,- do 9.000.000,- 10.000,-
nad 9.000.000,- smluvní cena

Hotové výdaje

Kromě odměny má advokát nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní, správní a jiné poplatky, cestovní výdaje, znalecké posudky, úřední překlady, úředně ověřené fotokopie.

Zálohy

Jedná-li se o dlouhodobější zastoupení či se v daném případě předpokládají určité výdaje (soudní, správní a jiné poplatky), je vybírána záloha pro pokrytí předpokládaných nákladů spojených s poskytováním právních služeb.

Copyright © Sládková advokátní kancelář
Webdesign