PROFIL ZAMĚŘENÍ ÚSCHOVY PENĚZ CENY DOTAZY KONTAKT
Dnes je sobota, 15. srpna 2020

JUDr. Markéta Sládková, nar. 1978

absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005, a následně získala titul JUDr. V advokátní praxi působí od roku 2005, a od roku 2009 pak jako samostatná advokátka. počítadlo.abz.cz
Advokátní kancelář zajišťuje úschovy peněz:

Důvody ke zřízení advokátní úschovy

Advokátní úschova je nezbytná pro vyloučení rizika, že některá ze smluvních stran nesplní svou povinnost stanovenou ve smlouvě (zejm. smlouvě o převodu nemovitostí) tj. kupující svou povinnost zaplatit kupní cenu, prodávající svou povinnost převést vlastnické právo na kupujícího.

Jsou-li finanční prostředky uloženy do advokátní úschovy, pak obě smluvní strany mají maximální ochranu a naprostou jistotu, že druhá smluvní stran splní to, k čemu se ve smlouvě zavázala.

Podrobnosti

Konkrétně tedy prodávající (převodce) má jistotu, že kupující (nabyvatel) disponuje dostatečnou výší finančních prostředků na zaplacení kupní ceny a nemůže se tak stát, že po převodu vlastnictví k nemovitosti se zjistí, že kupující na zaplacení kupní ceny nebo její části nemá prostředky, a na druhou stranu kupující má jistotu, že kupní cena bude prodávajícímu zaplacena až po splnění takových podmínek, na kterých se dohodli (nejčastěji až po vkladu vlastnictví pro kupujícího do katastru nemovitostí) a nemůže se tak stát, že by kupující nakonec neměl ani nemovitost, ani peníze. Nedojde-li ke zdárnému přepisu vlastnictví v katastru nemovitostí do určité, tj. sjednané, doby (např. pokud bude nemovitost předmětem exekuce apod.), má kupující jistotu, že uschovaná kupní cena mu bude vrácena v plné výši.

Lze také sjednat, že část kupní ceny ve výši daně z převodu nemovitostí, kterou je prodávající povinen zaplatit, bude z úschovy vyplacena přímo na účet příslušného finančního úřadu. Kupující tak bude mít jistotu, že daň byla prodávajícím skutečně zaplacena, a je tedy vyloučeno, aby zaplacení daně bylo finančním úřadem požadováno na kupujícím, který je ze zákona, tj. v souladu s ust. § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., ručitelem za zaplacení daně prodávajícím, to znamená nezaplatí-li daň prodávající, finanční úřad bude její zaplacení vymáhat po kupujícím.

Zavřít podrobnosti

Výhody advokátní úschovy

Ceny advokátních úschov

Copyright © Sládková advokátní kancelář
Webdesign